Bc. Andrea Kuczmanová

Diplomová práce

Možnosti vytvoření soutěžní kategorie pro děti s mentálním postižením v tanečním stylu street dance

The posibilities of forming of competitive categories for children with mental disabilities in street dance
Anotace:
Diplomová práce je zaměřená na street dance a mentálně postižené děti. Cílem naší práce bylo zjistit možnosti vytvoření soutěžní kategorie pro děti s mentálním postižením v tanečním stylu street dance. V teoretické části jsme se zabývali mentálním postižením, jeho klasifikací podle stupňů mentálního postižení i komunikací s osobami s mentálním postižením. Praktická část byla zaměřená na vyhodnocení …více
Abstract:
The thesis is focused on street dance and mental disorders children. The goal of our work was to find out the possibilities of creating a competitive category for children with mental disorders in street dance. In the theoretical part we dealt with mental disorders, their classification according to degrees of mental disorders and communication with persons with mental disorders. The practical part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Alena Skotáková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lenka Svobodová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sportovních studií

Magisterský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy