Kateřina DOSTÁLOVÁ

Bakalářská práce

Analýza mentoringového programu Pět P komunitního centra TOTEM, jako základní princip podpory pro děti ohrožené sociálním vyloučením

Analysis of Totem Community Center Mentoring Program 5 P in the City of Pilsen
Anotace:
Hlavním tématem bakalářské práce je mentoringový program Pět P. Mentoring je zde vnímán, jako základní princip podpory dětí ohrožených sociálním vyloučením. V teoretické části práce jsou vysvětleny základní pojmy, jako je: odolnost (resilience) dítěte, sociální znevýhodnění, sociální vyloučení, dobrovolnická práce a mentoring.Praktická část práce je věnována realizaci a interpretaci dat z kvalitativního …více
Abstract:
The main theme of the Bachelor thesis is The Mentoring Program 5 P. Mentoring is perceived as the basic principle in supporting children threatened by a social exclusion. In the theoretical part of this thesis the basic terms are explained, which includes: child's resilience, social discrimination, social exclusion, volunteering and mentoring. Practical part of this thesis is dedicated to realization …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Šárka Káňová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DOSTÁLOVÁ, Kateřina. Analýza mentoringového programu Pět P komunitního centra TOTEM, jako základní princip podpory pro děti ohrožené sociálním vyloučením. Plzeň, 2014. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/