Bc. Michal Pelc

Diplomová práce

Potřeby zdravotnických pracovníků v intenzivní péči v oftalmologii s ohledem na obchodní komunikaci

The needs of healthcare workers in intensive care in ophthalmology with regard to business communications
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na problematiku obchodní komunikace ve zdravotnictví, se zvláštním zaměřením na obor oftalmologie. Práce je rozdělena do dvou velkých celků (teoretické a výzkumné části). Teoretická část se věnuje tématu potřeb, obchodní komunikace, přičemž je značná část práce věnována operaci šedého zákalu – kataraktě (příznaky, vyšetření, operace a komplikace). Výzkumná část je založena …více
Abstract:
The thesis is focused on the issue of business communication in health care, focused with special focus on the field of ophthalmology. The thesis is divided in two large units (theoretical and research parts). The theoretical part deals with the topic of need, business communication and a large part of the work deals with cataract surgery - cataracts (symptoms, examination, surgery and complications …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 6. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 9. 2019
  • Vedoucí: prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Miroslava Kyasová, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Intenzivní péče