Bc. Radka Koloničná

Bakalářská práce

Le matériel didactique pour le développement de la compétence de communication en classe de FLE

Teaching materials for the development of communication skills in French class
Abstract:
This thesis is dealing with the development of communication competence in French language teaching with the aid of pictorial material. The theoretical part of my thesis has two major chapters. The first one is focused on communication competence. Also, verbal speech and the rules for communication in the lessons are characterized in this chapter. The second chapter defines pictorial material, its …více
Abstract:
Tato práce se zabývá rozvojem komunikační kompetence ve výuce francouzského jazyka, a to za pomoci obrazového materiálu. Teoretická část má dvě hlavní kapitoly, první z nich rozebírá komunikační kompetenci, charakterizuje ústní projev a pravidla pro komunikaci ve třídě, druhá kapitola pak definuje obrazový materiál, jeho typy a funkce ve výuce a celkově pojednává o jeho důležitosti. Didaktická část …více
 
 
Jazyk práce: francouzština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2018
  • Vedoucí: PhDr. Hana Kyloušková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Petra Suquet, M.A.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta