Bc. Andrea Vítková

Diplomová práce

Ochrana osobních údajů a GDPR v Institutu pro veřejnou správu Praha

Personal Data Protection and GDPR in Institute for Public Administration Prague
Anotace:
Ochrana osobních údajů dle aktuálního Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 96/46/ES (dále jen „GDPR“) v Institutu pro veřejnou správu Praha (dále jen „Institut“) je stěžejním tématem této práce. Pro uvedení do tématu práce shrnuje základní skutečnosti o ochraně osobních …více
Abstract:
The protection of personal data under the current Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and on the repeal of Directive 96/46/EC (the "GDPR") at the Institute for Public Administration Prague (the "Institute") is a central theme of this work. For the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 10. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 1. 2021
  • Vedoucí: doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Alena Kliková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Veřejná správa / Veřejná správa