Bc. Dominika Balaštíková

Bachelor's thesis

Zvířecí postavy v díle Magdaleny Wagnerové

Animal Characters in the Work of Magdalena Wagnerova
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá rozborem pohádek Magdaleny Wagnerové. Nejprve jsou uvedeny kapitoly věnované životu a dílu autorky a autorské pohádce v průběhu času. Hlavní těžiště práce leží v analýze děl Ryba Chyba, Krys Veliký a Hlupýš. Cílem práce je tato díla srovnat v oblasti fabule, kompozice, motivů, jazyka a charakteru postav. Pozornost je také věnována komice v těchto dílech.
Abstract:
The bachelor's thesis deals with fairytales of Magdalena Wagnerová. The first chapters are about the life and work of the author and fairytales over a period time. The thesis core is in comparison of literary work like Ryba Chyba, Krys Veliký and Hlupýš. According to the analyses, the goal lies in literary comparison based on story, composition, themes, language and nature of the characters. Attention …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 6. 2017
  • Supervisor: Mgr. Jitka Zítková, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Ester Nováková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta