Bc. Terezie Broklová

Bakalářská práce

Needle art v kontextu současného umění a uměleckého řemesla

Needle art in the context of contemporary art and artistic craft
Anotace:
Bakalářská práce Needle art má formou přehledové studie dokázat, že autoři, jejichž vyjadřovacím prostředkem se stala jehla, patří do oblasti umění stejně jako uznávaná fotografie či kresba. Studie dále otevírá téma rovnocennosti lidového řemesla v současném umění. Vyjma základní charakteristiky jednotlivých oborů, jenž se řadí do kategorie needle artu zde budou představeni nejvýraznější interpreti …více
Abstract:
Bachelor thesis Needle art is supposed to prove in a form of overview study, that authors, whose means of expression became a needle, do belong in a field of art as much as for example recognized painters or photographers. The study also opens a theme of equivalence of folk craft in modern design. Except for basic characteristics of individual specializations that belongs to the category of needle …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2019
  • Vedoucí: PhDr. Dagmar Koudelková
  • Oponent: Mgr. David Balarin

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Sdružená uměnovědná studia

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.