Bc. Zuzana Žilinčíková

Diplomová práce

Transitions to cohabitation and marriage with focus on family values

Transitions to cohabitation and marriage with focus on family values
Anotace:
Táto práca sa zaoberá dvomi otázkami, ktoré sa vzťahujú k téme manželstva a nezosobášeného súžitia. Po prvé, skúma ako prechod do nezosobášeného súžitia a manželstva závisí na postojoch jedinca k manželstvu, nezosobášenému súžitiu, rozvodu, materstvu slobodných žien, a k genderovým roliam. Po druhé, táto práca hľadá odpoveď na otázku, či existujú rozdiely vo vplyve postojov na prechod do manželstva …více
Abstract:
This thesis addresses two questions that are related to the study of marriage and unmarried cohabitation. First, this thesis aim to explore, how transitions to unmarried cohabitation and marriage depend on the individual attitudes towards marriage, cohabitation, divorce, single motherhood and gender roles, and second, this thesis searches an answer to the question whether there is a difference in the …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2014
  • Vedoucí: prof. Martin Kreidl, Ph.D.
  • Oponent: doc. Kateřina Lišková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií