Bc. Jana Brodecká, DiS.

Bachelor's thesis

Účetní a ekonomický software jako součást informačního systému podniku

The accounting and economic software as a part of information system of a company
Abstract:
Bakalářská práce ,,Účetní a ekonomický software jako součást informačního systému podniku‘‘ je zaměřena na komparaci dvou softwarů v příspěvkové organizaci. První část práce se věnuje teoretickým poznatkům, jako je vývoj samotného účetnictví, softwarů, jejich využití, význam a charakteristice organizace. V druhé části práce a zároveň dílčím cílem je porovnání softwarů, který organizace používala a …more
Abstract:
The Bachelor Thesis ,,Accounting and economic software as a part of information system of a company‘‘ is focused on a comparison of two softwares in a state-funded institution. The first part of the thesis is dedicated to theoretical knowledge, such as development of accounting, softwares and its usage, the institution's purpose and its characteristic. In the second part of this thesis, which was also …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 3. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 31. 5. 2016
  • Supervisor: prof. Dr. Ing. Renáta Hótová
  • Reader: Ing. Ivana Hrušková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Akademie Sting