Bc. Lucie Švehlová

Diplomová práce

Použití metod bioafinitní chromatografie ke studiu nespecifické sorpce a kvantifikace ligandu

Methods of bioaffinity chromatography used for study of non-specific sorption on carrier and for quantification of ligand
Anotace:
Cílem práce bylo připravit modelový bioafinitní systém použitelný k izolaci specifického ligandu a použít jej ke studiu míry nespecifické sorpce biomolekul a kvantifikaci ligandu. Interagujícím biospecifickým párem byl modelový antigen chymotrypsin a anti-chymotrypsinové protilátky. Zdrojem specifických protilátek bylo odsolené hyperimunní prasečí sérum. Izolace a purifikace byla provedena nespecifickou …více
Abstract:
The aim of this work was to prepare a model bioaffinity system for the isolation of the specific ligand and use it for studying the intensity of a non-specific sorption of the biomolekul and the quantification of ligand. The complementary biospecific pair was a model antigen chymotrypsin and anti-chymotrypsin antibodies. The source of the specific antibodies was a desalting hyperimmune pig's serum …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2008
  • Vedoucí: Mgr. Marcela Slováková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Švehlová, Lucie. Použití metod bioafinitní chromatografie ke studiu nespecifické sorpce a kvantifikace ligandu. Pardubice, 2008. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická