Bc. Michal Třaskalík

Diplomová práce

Využití realtime databází v Ionic frameworku

Using Real-time Databases in the Ionic Framework
Anotace:
Diplomová práce se zabývá realtime databázemi a jejich využití v rámci vývojového frameworku Ionic. Hlavním cílem této práce je srovnání možností komerční realtime platformy Firebase s jedním zástupcem z open-source řešení. Součástí práce jsou dvě mobilní aplikace, které slouží jako ukázka práce s danými databázemi. V teoretické části této práce je stručně popsán framework Ionic a technologie, které …více
Abstract:
This master's thesis deals with the real-time databases and their use within the Ionic framework. The main objective of this thesis is comparing options of real-time commercial platform Firebase with one representative from an open-source solution. Part of thesis is two mobile applications, which serve as example of working with these databases. In the theoretical part of this thesis is briefly described …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Radek Vala, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Třaskalík, Michal. Využití realtime databází v Ionic frameworku. Zlín, 2018. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Informační technologie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.