Bc. Tomáš Sklenák

Diplomová práce

Videokonference pro neslyšící

Videoconferencing for non hearing people
Anotace:
Jádrem dnešních videokonferenčních systémů je primárně zvuk, obraz je jakýmsi psychologickým doplňkem. U specifického typu videokonference jako je on-line tlumočení v českém znakovém jazyce (dále ČZJ), jsou výše uvedené hodnoty v opačném sledu. Pro ČZJ, který používá vizuálně motorické prostředky, tj. tvary rukou, jejich postavení a pohyby, mimika, pozice hlavy a horní část trupu, je obraz zásadním …více
Abstract:
Nowadays, videoconferencing systems are primarily based on sound, with image working as a kind of a psychological complement. However, for specific types of videoconference such as on-line interpreting in Czech sign language (CSL), this statement does not apply. For CSL, which uses visual motoric means, i.e. various shapes of hands, their positions and movements, facial expressions, position of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 1. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 2. 2010
  • Vedoucí: doc. RNDr. Eva Hladká, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Petr Holub, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika