Bc. Marek Bartošek

Bakalářská práce

Výukové animace v jazyce JavaScript

Educational animations in JavaScript
Anotace:
Cílem práce bylo analyzovat dosavadní výukové animace v předmětu IB101 Úvod do logiky, a na jejich základě vytvořit nové sady animací pomocí jazyka JavaScript za asistence HTML a CSS s možností snadné pozdější modifikace. Ale přitom naprogramované tak, aby každý prvek byl nezávislý na ostatních dvou (konvence čistého kódu). Důraz je kladen i na to, aby bylo možné později JavaScriptové funkce oddělit …více
Abstract:
The goal of this thesis was to analyze the existing educational animations in the course IB101 Introduction to Logic and create a new set of animations based on them. New animation sets are created using JavaScript with the assistance of HTML and CSS with the possibility of later modifications. Each element should be programmed independently from the other two (pure code convention). Further emphasis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 1. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 2. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Eva Mráková, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Karel Vaculík

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika

Práce na příbuzné téma