Bc. Marek Bartošek

Bachelor's thesis

Výukové animace v jazyce JavaScript

Educational animations in JavaScript
Abstract:
Cílem práce bylo analyzovat dosavadní výukové animace v předmětu IB101 Úvod do logiky, a na jejich základě vytvořit nové sady animací pomocí jazyka JavaScript za asistence HTML a CSS s možností snadné pozdější modifikace. Ale přitom naprogramované tak, aby každý prvek byl nezávislý na ostatních dvou (konvence čistého kódu). Důraz je kladen i na to, aby bylo možné později JavaScriptové funkce oddělit …more
Abstract:
The goal of this thesis was to analyze the existing educational animations in the course IB101 Introduction to Logic and create a new set of animations based on them. New animation sets are created using JavaScript with the assistance of HTML and CSS with the possibility of later modifications. Each element should be programmed independently from the other two (pure code convention). Further emphasis …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 1. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 2. 2015
  • Supervisor: Mgr. Eva Mráková, Ph.D.
  • Reader: RNDr. Karel Vaculík

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Bachelor programme / field:
Applied Informatics / Applied Informatics

Theses on a related topic