Mgr. Lenka Pálková, Ph.D.

Disertační práce

Toxikologické hodnocení komplexních směsí vzorků životního prostředí a jejich složek v modelech in vitro

Toxicological assessment of environmental complex mixtures and their components in models in vitro
Anotace:
Během posledních let byly velmi intenzívně zkoumány toxické účinky kontaminantů životního prostředí. Stále však nejsou zcela známy jednotlivé mechanismy toxicity aromatických kontaminantů prostředí přítomných v komplexních směsích. Kontaminace vodních zdrojů je zvláště předmětem obav, neboť zdroje potravy a pitná voda mohou pocházet z povrchových vod. V několika předchozích studiích představovala mutagenita …více
Abstract:
Toxic effects of environmental pollutants have been studied extensively during last decades. However, individual mechanisms of toxicity of organic contaminants present in the environmental complex mixtures are still far from being understood. Contamination of aquatic environment is of particular concern because food resources and some drinking water come from surface waters. In several previous studies …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 1. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 3. 2015
  • Vedoucí: RNDr. Miroslav Machala, CSc.
  • Oponent: prof. RNDr. Zdeněk Dvořák, DrSc. et PhD., prof. RNDr. Lenka Skálová, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta