Bc. Kateřina Doležalová

Diplomová práce

The Benefits of Shared Reading with Young Learners in English Language Acquisition

The Benefits of Shared Reading with Young Learners in English Language Acquisition
Anotace:
Diplomová práce se zabývá významem rozvoje čtenářské gramotnosti mladších žáků v hodinách anglického jazyka prostřednictvím sdíleného čtení. Práce předkládá klíčové komponenty procesu čtení a analyzuje výhody zmíněné metody v rozvoji schopností a strategií nutných při porozumění čteného textu. Cílem praktické části této práce je analyzovat přístup učitelů a žáků ke čtení v hodinách anglického jazyka …více
Abstract:
The Diploma Thesis ponders the meaning of developing the reading literacy of young learners in English lessons by means of shared reading. It presents the key components of the reading process and analyses the benefits of the above method in developing both the skills and strategies vital in reading comprehension. The aim of the practical part of the thesis is to analyze the attitudes of teachers and …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 12. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 1. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Naděžda Vojtková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta