Bc. Lucie Matyášová

Diplomová práce

Participace mladých v české občanské společnosti

Youth participation in Czech civil society
Anotace:
Předmětem diplomové práce „Participace mladých v české občanské společnosti“ je určit faktory, které mají vliv na existenci složky mladých hasičů u sboru dobrovolných hasičů. První část práce je zaměřena na uvedení pojmů participace občanů, občanská společnost a dobrovolnictví. Jsou zde představeny výzkumy jednotlivých faktorů ovlivňujících participaci a dobrovolnictví občanů spolu se strukturou hasičů …více
Abstract:
The goal of the submitted thesis: “Youth participation in Czech civil society” is to determine factors which have influence to existence of the element of young firefighters at the association of Volunteer Firefighters. The first part is focused on introducing the concepts of citizen participation, civil society and volunteering. Researches of individual factors influencing participation and volunteering …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 1. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 1. 2020
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Jiří Navrátil, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Laura Fónadová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta