Bc. Lenka DVOŘÁKOVÁ

Bakalářská práce

Vnímání bytové problematiky Romů ve Vsetíně v kontextu soužití majority s romskou minoritou.

The perceiving of Gipsies's housing problems in Vsetín in context of co-existence's majority and gipsies's minority
Anotace:
Má bakalářská práce se zabývá romskou problematikou. Toto téma je hodně diskutováno, mě však zaujala pouze jedna z jeho mnoha částí. A to bytová problematika Romů. Vybrala jsem si ji proto, že v lokalitě, kde žiji, bývala situace týkající se bydlení Romů velice ože-havým tématem. Chtěla jsem proniknout hlouběji do tohoto problému a zjistit též, zda-li vztahy romské a neromské populace u nás, ve Vsetíně …více
Abstract:
My bachelory work engages in problems of Gipsies. This theme is much discussed, but I was interested in only one part of it. And it is housing problems of Gipsies. My reason for choosing it was, that at place where I am living used to be this problems delicate theme. I wanted to get in this question deeper and found out if it is influenced by relationships between Gipsies and our population. In theoretical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2007
Zveřejnit od: 22. 5. 2007
Identifikátor: 6801

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2007
  • Vedoucí: Mgr. Karla Hrbáčková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DVOŘÁKOVÁ, Lenka. Vnímání bytové problematiky Romů ve Vsetíně v kontextu soužití majority s romskou minoritou.. Zlín, 2007. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 22. 05. 2007

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 22. 5. 2007 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika