Bc. et Bc. Iveta Valášková

Bakalářská práce

Žena s vázou Vincence MAkovského

Vincenc Makovský s Woman with the vase
Anotace:
Cílem bakalářské práce Žena s vázou Vincence Makovského je analýza ojedinělé asambláže z třicátých let dvacátého století. Pozornost je věnována dílu samotnému, jeho detailnímu popisu, námětu, analogiím s další Makovského tvorbou a okolnostem jejího vzniku. Práce se dále zabývá technikou asambláže a jejím vývojem v v českém prostředí i v zahraničí.
Abstract:
The bachelor thesis is based on Vincent Makovsky's relief "The woman with the vase" analysing the authors unique assemblage of the 1930s. The attention is to the artwork itself, its detailed description and theme, in comparison with other work of Vincent Makovsky and influences surrounding his creation. The thesis also covers different assemblages and their development at Czech Republic and abroad …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 1. 2015
  • Vedoucí: doc. PhDr. Alena Pomajzlová, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Ladislav Kesner, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Dějiny umění