Bc. Martin Kmošek

Diplomová práce

Investiční záměr a posouzení efektivnosti investice

Investment project and assessment of investment s efficiency
Anotace:
Předmětem této diplomové práce je posouzení dvou investičních záměrů z hlediska efektivnosti investice v konkrétní společnosti. Teoretická část této práce je zaměřena na popis jednotlivých metod využívaných k hodnocení podnikové investiční činnosti a analýze finanční situace podniku. Popsané teoretické poznatky jsou následně přeneseny do praktické části práce. V této části práce jsou oba investiční …více
Abstract:
The subject of this thesis is the assessment of the two investment projects in terms of efficiency investments in specific companies. The theoretical part of this work focuses on the description of the methods used to assess corporate investment activity and analyze the financial situation of the company. Described theoretical findings are then transferred to the practical part. In this part there …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Stanislava Čížková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance