Bc. Monika Maňáková

Master's thesis

Projekt optimalizace Městské policie Vsetín

The Project on Optimalization of the Municipal Police in Vsetin
Anotácia:
Diplomová práce je zaměřena na možnosti zefektivnění Městské policie Vsetín. Teoretická část se zabývá historickým vývojem obecních policií, aktuální legislativní úpravou a po-rovnává fungování vybraných městských policií ve Zlínském kraji. Praktická část práce je zaměřena na komplexní analýzu Městské policie Vsetín a kriminalitu v tomto městě. Hlav-ním výstupem práce je definování zjištěných problémů …viac
Abstract:
Diploma thesis is focused on the possibility of streamlining the Municipal Police in Vsetin. The theoretical part deals with the historical development of the municipal police, current legislative regulations and compares the operation of selected municipal police in Zlín Re-gion. The practical part is focused on a comprehensive analysis of the Municipal Police in Vsetin and criminality in this town …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2016
Zverejniť od: 18. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: JUDr. Libor Šnédar, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Maňáková, Monika. Projekt optimalizace Městské policie Vsetín. Zlín, 2016. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 18.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 18. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe