Bc. Nikola Oczadlá

Bakalářská práce

Stav dutiny ústní u žen v klimakteriu

Condition of oral cavity in menopausal women
Anotace:
Práce se zabývá problematikou hormonálních dysbalancí v období klimakteria a jeho vlivu na tkáně v dutině ústní. Teoretická část se věnuje popisu klimakteria, jeho etiologii a terapii. Dále jsou zde popsány jednotlivé projevy klimakteria zaměřené podrobněji na potíže v dutině ústní. Praktická část obsahuje výsledky dotazníkové šetření, které probíhalo v ordinaci zubního lékaře. Hlavním cílem práce …více
Abstract:
Thesis points on the problem of hormonal imbalance during climacterium and its effects on tissues in the oral cavity. The theoretical part is focused on description of climacterium, etiology and treatment. Furthermore, symptoms of climacterium and various problems in the oral cavity are described. The practical part is based on a survey in dentist office.The main goal of the thesis was to create a …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2017
  • Vedoucí: MUDr. Hana Poskerová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Dentální hygienistka

Práce na příbuzné téma