Jana KOČIŠOVÁ

Diplomová práce

Realizace národopisné expozice města Aš a výstavy "Evangelium na Ašsku"

Realization of the ethnographic exposition of the town Aš and of the exhibition "Gospel in the region of Aš"
Anotace:
Předkládaná diplomová práce si klade za cíl zdokumentovat přípravu a realizaci české části projektu "Setkávání a výstavy - projekt spolupráce muzeí Mylau a Aš". Výstupy samotného projektu jsou zrealizované národopisné expozice výše zmíněných měst a putovní výstava "Evangelium na Ašsku a v saském Vogtlandu". Diplomová práce slouží také jako podrobná dokumentace vzniklé expozice a putovní výstavy.
Abstract:
The goal of this diploma is to document the preaparing and realization of the Czech part of project "Meetings and Exhibitions - a project between museums of Mylau and Aš". The results are realised in the etnographic exhibition of these two towns and in the travelling exhibition "Gospel in the reagion of Aš. This diploma thesis also helps as a detailed documentation of a new exposition and travelling …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 7. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Václav Houfek

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOČIŠOVÁ, Jana. Realizace národopisné expozice města Aš a výstavy "Evangelium na Ašsku". Ústí nad Labem, 2015. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Filozofická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Historické vědy / Historie (jednooborové)

Práce na příbuzné téma