Theses 

Financování podniku FTL - First Transport Lines, a.s. – Monika Slovaková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Moravská vysoká škola Olomouc

Moravská vysoká škola Olomouc

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Management a ekonomika ve veřejném sektoru

Monika Slovaková

Bakalářská práce

Financování podniku FTL - First Transport Lines, a.s.

Business Financing FTL - First Transport Lines, a.s.

Anotace: Cílem bakalářské práce Financování podniku FTL, a.s. je aplikovat finanční analýzu na vybraný podnik prostřednictvím zvolených metod a posoudit jeho finanční situaci. K dosažení tohoto cíle budou v teoretické části popsány jednotlivé využité metody, a to analýza absolutních ukazatelů, analýza rozdílových ukazatelů a analýza poměrových ukazatelů. V praktické části budou posouzeny zjištěné hodnoty charakterizující silné a slabé stránky podniku. Na tomto základě budou navržena možná doporučení pro posílení finančního zdraví podniku.

Abstract: The Aim of the thesis Business Financing FTL, JSC. is to apply financial analysis of the selected company, through the selected methods and assess its financial situation. To achieve this aim, in the theoretical part describes the various methods used and the analysis of absolute indicators, differential analysis of indicators and analysis of financial ratios. In the practical part will be assessed by the values characterizing the strengths and weaknesses. On this basis, will be proposed possible recommendations for strengthening financial health.

Klíčová slova: Financování podniku, finanční analýza, analýza absolutních ukazatelů, analýza rozdílových ukazatelů, poměrové ukazatele.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 3. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2012
  • Vedoucí: Ing. Jarmila ZIMMERMANNOVÁ, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://stag-mvso.zcu.cz/portal/prohlizeni/index.jsp?publicnavigationalstatechanges=H4sIAAAAAAAAAGNgYGAAABzfRCEEAAAA&navigationalstate=JBPNS_rO0ABXdOAApzdGF0ZUNsYXNzAAAAAQAzY3ouemN1LnN0YWcucG9ydGxldHMxNjgucHJvaGxpemVuaS5wcmFjZS5QcmFjZVN0YXRlAAdfX0VPRl9f&type=portlet&phase=render&windowid=%2Fportal%2Fprohlizeni%2Findex.jsp%2F0?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=17336 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Moravská vysoká škola Olomouc, Moravská vysoká škola Olomouc

Jak správně citovat práci

Slovaková, Monika. Financování podniku FTL - First Transport Lines, a.s.. Olomouc, 2012. bakalářská práce (Bc.). Moravská vysoká škola Olomouc. Moravská vysoká škola Olomouc


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 7. 2019 02:25, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz