Theses 

Facility management jako nástroj pro řízení podpůrných \nl{}činností při správě budov – Michal BOCHINSKÝ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Michal BOCHINSKÝ

Bakalářská práce

Facility management jako nástroj pro řízení podpůrných \nl{}činností při správě budov

Facility management as a tool for support activities management at buildings administration

Anotace: Bakalářská práce pojednává o podstatě Facility managementu, jeho teoretických základech a uvádí charakteristiku současného stavu Facility managementu. Součástí práce je také obecné informování o problematice počítačové podpory Facility managementu a několika základních produktech CAFM, které jsou v současnosti na trhu. Práce obsahuje informace o hodnocení kvality podpůrných činností. V závěru práce jsou popsány ekonomické a mimoekonomické dopady zavedení Facility managementu do podniku na teoretické bázi. V souvislosti s ekonomickým vyhodnocením je také vydefinováno, pro jaké podniky je zavedení Facility managementu vhodné.

Abstract: The bachelor thesis aims to provide main information about Facility management like theory of Facility management, basis of FM and connection between facility life cycle and Facility management. One part of the bachelor thesis describes Computer Aided Facility Management software in general, as well as involves a description of a few leading products. The bachelor thesis includes chapter about quality assessment. The last part of thesis contains economical and non-economical aspects of Facility management implementation.

Klíčová slova: Teorie, Facility management, CAFM, Ekonomické hodnocení, Vhodnost FM, Životní cyklus budov a zařízení

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 6. 2013
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Prof. Ing. Edvard Leeder, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.zcu.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=54379 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta strojní

Jak správně citovat práci

BOCHINSKÝ, Michal. Facility management jako nástroj pro řízení podpůrných \nl{}činností při správě budov. Plzeň, 2013. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta strojní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 7. 2019 03:14, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz