Mgr. MgA. Barbora Svátková, Ph.D.

Disertační práce

Performativní cesty galerijní animace. Zprostředkování umění jako proměna.

Performative ways of gallery animation. Art interpretation as a transformation.
Anotace:
Performativní cesty galerijní animace. Zprostředkování umění jako proměna: Galerijní animace je formou zprostředkování umění, jejím principem je tvůrčí, resp. expresivní interpretace výtvarného artefaktu. Jádrem studie je animace chápaná jako performativní gesto, ve kterém skupina účastníků zpřítomňuje řeč umění. Je to příběh v čase a prostoru. Studie odkrývá osy a fáze scénáře galerijní animace. Galerijní …více
Abstract:
Performative ways of gallery animation. Art interpretation as a transformation: Gallery animation is a form of art mediation, based on creative or rather expressive interpretation of fine art artefacts. The core of the study is animation conceived as a performative gesture, in which a group of participants gives a vivid picture of the language of art. It is a story in time and space. The study reveals …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Vladimír Havlík, prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta