Bc. Vítězslav Boch

Master's thesis

Debata realismus vs. liberalismus v rovině teorie alianci: explanační síla hlavních teoretických přístupů

Debate between Realists and Liberals in the level of Alliance theory: Explanatory power of main theoretical approaches
Anotácia:
Tématem této práce jsou teorie aliancí a aplikace realistického a liberálního přístupu na konkrétní případové studie. Výzkum aliancí byl vždy doménou autorů hlásících se k realistickému paradigmatu, ale od osmdesátých let se do výzkumu aliancí stále častěji pouštěli také liberálové. V této práci jsou oba hlavní přístupy představeny, od kontextu jejich vzniku přes hlavní premisy, skrze něž vysvětlují …viac
Abstract:
Central topic of this thesis is the alliance theory and application of the realist and liberal approach to particular case studies. Alliance research used to be sphere of authors connected to the realistic paradigm, but since 1980s´ liberals tended to research alliances more often. In this thesis both main approaches are introduced, from the context of their creation, through the ideas used to explain …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 1. 2015
  • Vedúci: Mgr. et Mgr. Petr Vilímek, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Zdeněk Kříž, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií