Bc. Juraj Kapasný

Diplomová práce

Multinomická logistická regrese, Trojcestné ROC, VUS

Multinomial logistic regression, three-way ROC, VUS
Abstract:
This diploma thesis is dedicated to multinomial logistic regression, which can be used in a lot of ways, some of them are also in financial sector. After the introduction to the theoretical background the example of multinomial logistic regression, with data from one of the biggest bank in the Czech republic, is introduced to the reader. In this part of the thesis a few models were created using SAS …více
Abstract:
V této diplomové práci se věnuji multinomické logistické regresi, která má ve světe mnoho využití, z toho některé jsou i ve finančním sektoru. Po popsaní teoretických základů se v praktické části čtenář seznámi s využití multinomické regrese v bankovnictví na datech jedné z největších bánk v České republice. Pomocí statistického softvéru SAS bylo v této části vytvořeno několik modelů, jejichž kvalita …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 1. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 2. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Martin Řezáč, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jiří Zelinka, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta