Tereza Jeništová

Bakalářská práce

Důvěryhodná a dlouhodobá archivace datových zpráv ISDS

Credible long-term archiving of data messages ISDS
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá dlouhodobou a důvěryhodnou archivací datových zpráv. Za tímto účelem se nejprve zabývá legislativními aspekty archivace elektronických dokumentů a též popisuje význam nových referenčních formátů pro elektronickou archivaci. Poté se věnuje popisu informačního systému veřejné správy a informačnímu systému datových schránek. Následně se podrobně věnuje popisu datové zprávy. …více
Abstract:
This bachelor thesis primarily focuses on a credible long-term archiving of data messages. To meet this objective, first the legislative aspects of archiving electronic documents were defined and the importance of new reference formats for electronic archiving was described. After that this thesis focused on the description of public administration information system and information system of data …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2014
  • Vedoucí: Ota Novotný
  • Oponent: Martin Potančok

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/41809

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Informatika