Bc. Kateřina Majerová

Diplomová práce

Nástroje přímé demokracie v České republice

Instruments of direct democracy in the Czech Republic
Anotace:
Tato práce pojednává o přímé demokracii v České republice, objasňuje základní pojmy související s uplatňováním přímé demokracie a také poukazuje na možné nežádoucí důsledky přímé demokracie. Práce sleduje vývoj přímé demokracie v právním řádu České republiky, zejména návrhy zákonů na přijetí zákona o celostátním referendu. V návrzích zákonů se liší oblasti, o nichž se připouští rozhodovat v referendu …více
Abstract:
This diploma thesis deals with direct democracy in the Czech Republic, explains the basic concepts related to the exercise of direct democracy and also points out the possible undesirable consequences of it. The work follows the development of direct democracy in the legal order of the Czech Republic, especially the bills about the national referendum that differ in the areas that are allowed to be …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2019
  • Vedoucí: JUDr. Petr Čechák, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Jan Šmíd, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Právní specializace / Právní aspekty veřejné správy