Pavla VOTÍKOVÁ

Bachelor's thesis

Porovnání bezpečnosti seniorů v akutní a dlouhodobé lůžkové péči. Comparison of seniors safety in acute and long-term care.

Comparison of seniors safety in acute and long-term care.
Anotácia:
Nejvyšší počet zranění u lidí nad 65 let tvoří náhlé pády. Sestra ve zdravotnictví musí být připravena na mimořádnou událost jako je pád klienta. V teoretické části jsem se zaměřila na pády seniorů ve zdravotnických zařízeních, jejich důsledky a vyplívající povinnosti zdravotnického personálu. V praktické části se zabývám porovnáním dlouhodobé péče s akutní v rámci bezpečnosti klienta. Úkolem práce …viac
Abstract:
Highest number of injuries amongst men over 65 years make sudden falls. Nurse in health service has to be prepared for emergent event, such as client´s fall. In theoretical section, I focused on seniors falls in healthcare facilities, their consequences and ensuing duties of medical personnel. In practical section, I deal with comparison of long-term and emergent care within the scope of client´s safety …viac
 

Kľúčové slová

pády

Kľúčové slová

senioři

Kľúčové slová

akutní péče

Kľúčové slová

dlouhodobá péče
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 11. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 1. 2010
  • Vedúci: Mgr. Bohumila Machová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Ústav zdravotnických studií
http://arl.ujep.cz/

University Jana Evangelisty Purkyně

Ústav zdravotnických studií

Bachelor programme:
Nursing

Práce na příbuzné téma