Nikol HÄRTELOVÁ

Bakalářská práce

Moderní technologie ve službách cestovního ruchu

Modern technologies in tourism services
Anotace:
Předložená práce je zaměřena na analýzu oficiálních turistických portálů jednotlivých krajů ČR. Práce se skládá z teoretické a praktické části. Rešeršní část se zabývá moderními technologiemi v cestovním ruchu, internetem, jeho využitím v cestovním ruchu a webovou prezentací destinací. Na teoretickou část navazuje praktická část, která identifikuje vybranou hodnotící metodu webové stránky dané destinace …více
Abstract:
This work focuses on an analysis of official tourist portals of the Czech Republic regions. The work consists of a theoretical and practical part. The research part deals with modern technologies in tourism, the Internet, its use in tourism, and web presentation of destinations. The theoretical part is followed by a practical part, which identifies the selected destination site evaluation method. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Petr Janeček, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HÄRTELOVÁ, Nikol. Moderní technologie ve službách cestovního ruchu. Plzeň, 2018. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta ekonomická

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Management obchodních činností