Tereza Zettelmannová

Bachelor's thesis

Tradice a současnost uměleckého školství v Ústeckém kraji

Tradition and Present Art Education in the Ústí Region
Abstract:
Umělecké školství je významnou součástí vzdělávacích systémů mnoha států ve světě a v naší zemi má dlouholetou tradici, která sahá až do 17. století. Nejprve se jednalo o individuální výuku hry na nástroje a vedení hudebních souborů. V devatenáctém století vznikají první hudební učiliště a od roku 1920 se v Československu vytváří systém uměleckého vzdělávání, který se v dalších letech zdokonaluje. …more
Abstract:
Arts education forms a significant part of educational systems in many countries all over the world. In our country, it has a long tradition that goes back to the 17th century. At first, it was represented by individual music tuition of playing the instrument as well as management of groups and orchestras. In the nineteenth century, the first music schools were established and since the 1920s when …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2019
  • Supervisor: PaedDr. Václav Netolický
  • Reader: Ing. Bc. Václav Kohout, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní