Bc. Petr BUCHTA

Diplomová práce

Příprava mezoporézních uhlíkatých materiálů vzniklých polykondenzací m-substituovaného fenolu s furfuralem pomocí metody soft-templating

Preparation of mesoporous carbonaceous materials synthetized by polycondensation of m-substituted phenol with furfural by soft-templating method
Anotace:
Tato práce se zabývá přípravou a charakterizací uhlíkatých gelů polykondenzací resorcinolu s furfuralem pomocí metody soft-templating. Byly syntetizovány 4 materiály templátované pomocí Pluronicu F-127 a Pluronicu P-123. Pro srovnání byl připraven i materiál netemplátovaný. U materiálů byla sledována povrchová morfologie, ale zejména texturní parametry. Vzorky na snímcích ze skenovacího elektronového …více
Abstract:
This thesis deals with preparation and characterization of carbon gels by polycondensation of resorcinol and furfural using soft-templating method. Four templated materials were synthesized using Pluronic F-127 and Pluronic P-123. A non-templated material was prepared for comparison as well. Observation of materials focused on surface morphology, especially on textural parameters. Samples appeared …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 6. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Petra Bulavová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BUCHTA, Petr. Příprava mezoporézních uhlíkatých materiálů vzniklých polykondenzací m-substituovaného fenolu s furfuralem pomocí metody soft-templating. Ostrava, 2018. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta