Veronika SVOBODOVÁ

Bakalářská práce

Státy de facto, teorie a komparace příkladů

De facto states, theory and comparison of examples
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou neuznaných států, resp. de facto států. Hlavním cílem práce je zjistit pomocí komparační metody shodné, případně rozdílné znaky ve fungovaní tří vybraných de facto států. Těmito státy jsou Somaliland, Severokyperská turecká republika a Abcházie. Nejen v české, ale i v zahraniční literatuře panuje zmatení týkající se terminologie neuznaných států.Proto se …více
Abstract:
This bachelor's thesis is dealing with the issue of unrecognized states, or de facto states. The main aim of the thesis is to ascertain the coincident and different elements in functioning of three chosen de facto states. These countries are Somaliland, Turkish Republic of Northern Cyprus and Abkhazia. We use a comparative method. Not only in the Czech literature, but also in the international literature …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. David Šanc, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SVOBODOVÁ, Veronika. Státy de facto, teorie a komparace příkladů. Plzeň, 2013. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická