Bc. Kateřina VARGOVÁ

Diplomová práce

Politický extremismus a radikalismus: Sociální konstrukce těchto fenoménů ze strany státních aparátů / politických aktérů

Political Extremism and Radicalism: The social construction of these phenomena by state apparatus / political actors
Anotace:
Práce vychází z epistomologického přístupu sociálního konstruktivismu a teorie nálepkování, který ve vztahu ke zkoumaným fenoménům představuje efektivní přístup výzkumu toho, jak vybraní aktéři formulují diskurz extremismu a jak využívají jeho a priori negativnich konotací k diskreditizaci svých oponentů.
Abstract:
The thesis is based on the epistomological approach of social constructivism and the labelling theory, which in relation to the studied phenomena represent an effective research approach of how the selected actors formulate the discourse of extremism and how they are using its a priori negative connotations to discredit theirs opponents.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Petr Krčál, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VARGOVÁ, Kateřina. Politický extremismus a radikalismus: Sociální konstrukce těchto fenoménů ze strany státních aparátů / politických aktérů. Plzeň, 2018. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/