Jana Holá

Bakalářská práce

Ovlivňuje množství spotřebovaného alkoholu míru kriminality?

Does the consumption of alcohol have any impact on the rate of criminality?
Anotace:
Ve své práci zkoumám vliv spotřeby alkoholu na míru kriminality. Využívám přirozeného experimentu prohibice v České republice v září 2012. Metodou difference-in-differences srovnávám ČR se Slovenskem, kde tato exogenní změna neproběhla. Pracuji s panelovými daty za roky 2009-2012 v měsíčních intervalech. Z výsledků mých modelů plyne, že po prohibici klesl počet celkových kriminálních činů na 1000 obyvatel …více
Abstract:
The main aim of my thesis is to verify the correlation between alcohol consumption and the crime rate in accordance with the prohibition in Czech Republic in September 2012. I use difference-in-differences method to analyze this problem by comparing Czech Republic with Slovak Republic. Slovak is my control group because prohibition did not occur there. I use panel data for the period of 2009-2012 in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 9. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2013
  • Vedoucí: Pavel Potužák
  • Oponent: Miroslav Svoboda

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/38171