Theses 

Tvorba internetových stránek pro penzion a jejich optimalizace pro vyhledávače – Jiří Fluksa

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Jiří Fluksa

Bachelor's thesis

Tvorba internetových stránek pro penzion a jejich optimalizace pro vyhledávače

Creating Websites for Pension and their Search Engine Optimization

Abstract: Práce se zabývá tvorbou internetových stránek pro penzion a jejich optimalizací pro vyhledávače. První část popisuje základní implementační nástroje a postupy. Dále je provedena analýza původního stavu webové prezentace a nalezení jejich nedostatků. Na základě tohoto rozboru je provedena tvorba nového vzhledu, funkčnosti a proces optimalizace pro vyhledávače se závěrečným shrnutím dosažených přínosů.

Abstract: The work deals with the creation of websites for their pension and search engine optimization. The first part describes the basic implementation tools and techniques. Furthermore, an analysis of the original state website and finding their weaknesses. According to this analysis is performed creating new design, functionality and search engine optimization process with a final summary of the achieved benefits.

Keywords: XHTML, CSS, Optimalizace pro vyhledávače, systém pro správu obsahu, JavaScript, webdesign, webová analytika, Internet

Keywords: XHTML, CSS, Search Engine Optimization, Content Management System, JavaSript, webdesign, web analytics, Internet

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 6. 2012
  • Supervisor: Petr Rozehnal
  • Reader: Zdeňka Fingrová

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava


Go to top | Current date and time: 24/4/2019 20:10, Week 17 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz