Bc. Jitka SRŠŇOVÁ

Diplomová práce

Vliv chronotypu na hypnabilitu

Chronotype influence on hypnotic susceptibility
Anotace:
Diplomová práce se zabývá vlivem chronotypu na hypnabilitu. Hlavním cílem této práce je zjistit, jsou-li srovnatelné četnosti jednotlivých chronotypů vůči jednotlivým typům hypnability. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část se zabývá hypnózou, hypnabilitou a popisuje vybrané hypnotické jevy. Dále se věnuje chronobiologii a chronotypům. Praktická část zjišťuje, zda existují …více
Abstract:
The Master thesis is focused on the chronotype of hypnability. The main goal of this thesis is to find out if the frequencies of particular chronotypes are comparable with particular types of hypnability. The thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part deals with hypnosis, hypnability and selected hypnotic phenomena are described as well as chronobiology and chronotypes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Pavel Škobrtal, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SRŠŇOVÁ, Jitka. Vliv chronotypu na hypnabilitu. Ostrava, 2020. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň ZŠ - Učitelství občanské výchovy pro 2. stupeň ZŠ (negarantovaný rozvrh)