Irena BLÁHOVÁ

Bakalářská práce

Metoda řešení ekonomické krize v AGC Flat Glass Czech a.s.

A method of solving the economic crisis in AGC Flat Glass Czech a.s.
Anotace:
Bakalářská práce pojednává o zavedení projektu "Středisko sdílených služeb pro střední Evropu". Tento projekt je jedním z možných řešení ekonomické krize v AGC Flat Glass Czech a.s. Jedná se o inovaci ve službách a organizační struktuře v rámci skupiny AGC. Cílem projektu je snížení nákladů, zefektivnění práce a zlepšení oběhu dokumentů v rámci skupiny AGC. K činnostem střediska náleží zpracovávání …více
Abstract:
This bachelor's deals with the introduction of a "Shared Service Center for Central Europe". This project is one possible solutions to the economic crisis in AGC Flat Glass Czech a.s. It concerns innovation in services and organizational structuring within the group AGC. The project aims to reduce costs, streamline work and improve the circulation of documents within the AGC group. Among the activities …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 3. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2010
  • Vedoucí: Ing. Milan Novotný

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BLÁHOVÁ, Irena. Metoda řešení ekonomické krize v AGC Flat Glass Czech a.s.. Ústí nad Labem, 2010. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 05. 03. 2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická