Michaela ŠTĚBETÁKOVÁ

Bakalářská práce

Prostorové změny obyvatelstva Ústeckého kraje od poloviny 20. století do současnosti a socioekonomické souvislosti tohoto jevu

Space changes of population of Usti region since half of 20th century until present and socioeconomic context of this phenomena
Anotace:
Práce se věnuje změnám počtu obyvatel a hustoty osídlení na území Ústeckého kraje, ke kterým docházelo od poloviny 20. století. Toto období je v práci rozčleněné na 3 etapy, ve kterých jsou porovnávány prostorové změny, které se v těchto obdobích odehrály. Prostorové změny jsou vizualizovány pomocí mapových výstupů a jednotlivých demografických ukazatelů, kterými jsou počet obyvatel, migrační saldo …více
Abstract:
This thesis describes changes in population structure and density of region Usti, one of the NUTS3 regions of the Czech republic, since the half of the 20th century. This time period is divided into 3 phases. In them are compared spatial changes which happened during this time. Spatial changes are visualised by the map outputs and democraphyc indicators as count of habittants, migration balance and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 8. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 9. 2018
  • Vedoucí: Doc. PaedDr. Alena Matušková, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠTĚBETÁKOVÁ, Michaela. Prostorové změny obyvatelstva Ústeckého kraje od poloviny 20. století do současnosti a socioekonomické souvislosti tohoto jevu. Plzeň, 2018. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/