Michaela ŠTĚBETÁKOVÁ

Bachelor's thesis

Prostorové změny obyvatelstva Ústeckého kraje od poloviny 20. století do současnosti a socioekonomické souvislosti tohoto jevu

Space changes of population of Usti region since half of 20th century until present and socioeconomic context of this phenomena
Abstract:
Práce se věnuje změnám počtu obyvatel a hustoty osídlení na území Ústeckého kraje, ke kterým docházelo od poloviny 20. století. Toto období je v práci rozčleněné na 3 etapy, ve kterých jsou porovnávány prostorové změny, které se v těchto obdobích odehrály. Prostorové změny jsou vizualizovány pomocí mapových výstupů a jednotlivých demografických ukazatelů, kterými jsou počet obyvatel, migrační saldo …more
Abstract:
This thesis describes changes in population structure and density of region Usti, one of the NUTS3 regions of the Czech republic, since the half of the 20th century. This time period is divided into 3 phases. In them are compared spatial changes which happened during this time. Spatial changes are visualised by the map outputs and democraphyc indicators as count of habittants, migration balance and …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 8. 2018
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 9. 2018
  • Supervisor: Doc. PaedDr. Alena Matušková, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ŠTĚBETÁKOVÁ, Michaela. Prostorové změny obyvatelstva Ústeckého kraje od poloviny 20. století do současnosti a socioekonomické souvislosti tohoto jevu. Plzeň, 2018. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/