Theses 

STŘEDOEVROPSKÉ DIVADLO? aneb popis a reflexe workshopu Letní divadelní kolotoč v rámci Středoevropského divadelního kolotoče ve Vídni – MgA. Lukas Kavin

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Divadelní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Dramatická umění / Dramatická výchova

MgA. Lukas Kavin

Bakalářská práce

STŘEDOEVROPSKÉ DIVADLO? aneb popis a reflexe workshopu Letní divadelní kolotoč v rámci Středoevropského divadelního kolotoče ve Vídni

CENTRAL EUROPEAN THEATRE? or a description and reflection of the workshop Summer - Theatrecarousel within the Middle European Theatre Carousel in Vienna

Anotace: Práce se zabývá tím, jak tento mezinárodní vídeňský divadelní workshop v roce 2006 vznikl, proč a na jakých principech dodnes funguje. Zároveň i tím, jaký smysl má pro jeho samé účastníky, jimiž jsou studenti různých divadelních škol z Česka, Slovenska, Polska, Maďarska a domácího Rakouska. Jejich setkání a společná práce v rámci workshopu konaného v Theatru Brett se tak stává příležitostí k vzájemnému poznávání a komparaci různých divadelních, ale i životních názorů mladé tvůrčí generace středoevropského regionu.

Abstract: The thesis describes the establishing of the international Viennese theatre workshop in 2006, why and which principles it is based on. At the same time, the thesis deals with the sense of workshop for the participants – the students of various theatre schools from the Czech Republic, Slovakia, Poland, Hungary and Austria. Their encounter and mutual work during workshop in the Theatre Brett is the opportunity for mutual recognizing and comparison different theatre, but also life opinions of young artistic generation of middle European region.

Klíčová slova: Klíčová slova Workshop, Theater Brett, Letní divadelní karusel, Nika Brettschneiderová, Ludvik Kavin Key words Workshop, Summer theatre carousel, Ludvik Kavin

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2015
  • Vedoucí: prof. PhDr. Silva Macková
  • Oponent: MgA. Radka Macková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta
https://is.jamu.cz/th/iffyn/


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 4. 2019 14:41, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz