Marina Alejandra Guadalupe Rodríguez González

Bakalářská práce

Analýza faktorů ovlivňujících srážko-odtokové poměry

Analysis of Factors Influencing Rainfall-runoff Conditions
Anotace:
This thesis treats of an overview of the relationship between rainfall and runoff; the main factors that influence in their behavior. At first it will explain how works each process of the hydrological cycle starting with evapotranspiration specifying the difference between evaporation and transpiration. Afterwards an overview of precipitation and its differents forms that fall on the Earth, such as …více
Abstract:
This thesis treats of an overview of the relationship between rainfall and runoff; the main factors that influence in their behavior. At first it will explain how works each process of the hydrological cycle starting with evapotranspiration specifying the difference between evaporation and transpiration. Afterwards an overview of precipitation and its differents forms that fall on the Earth, such as …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 8. 2011
  • Vedoucí: Naďa Rapantová
  • Oponent: Radim Konupčík

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava