Bc. Klára Ponížilová

Bachelor's thesis

Podpora učitelů dítěte s ADHD

Teachers guide for children with ADHD
Anotácia:
Tato práce se zabývá podporou pedagogů, kteří integrují ve své třídě dítě s ADHD. V teoretické části charakterizuje specifika projevů dětí s ADHD. Nejviditelnějšími projevy jsou nepozornost, hyperaktivita a impulzivita. Práce se zabývá vhodnou intervencí při práci s dětmi s ADHD. Nabízí alternativní řešení jejich projevů pomocí různých terapií. Klade důraz na správnou komunikaci mezi rodinou a školou …viac
Abstract:
This thesis deals with the support of teachers who integrate child with ADHD in their class. The theoretical part describes the specifics of symptoms of children with ADHD. The most visible symptoms are inattention, hyperactivity and impulsiveness. The work deals with the appropriate interventions while working with children with ADHD. It offers an alternative solutions to their symptoms by using a …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2016
  • Vedúci: doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Kateřina Štrausová, DiS.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta