Bc. Jan Poledne, DiS.

Diplomová práce

Zdroje financování neziskové organizace - sportovní svaz

Sources of financing a non-profit organization - sport association
Anotace:
Diplomová práce se zabývá možnostmi získávání finančních prostředků sportovního svazu, neziskové organizace. Hledání a získávání nových zdrojů financování je každodenním tématem všech neziskových organizací a jejich vedení. Práce se skládá z teoretických kapitol ohledně členění neziskových organizací a nejčastějších možností financování těchto organizací a dále poznatků z nestátní neziskové organizace …více
Abstract:
Diploma thesis deals with processing opportunities for obtaining funds from the sports association, non-profit organizations. Searching and obtaining of new sources funds is daily topic for all non-profit organizations and their executive boards. Thesis is divided into theoretical chapter about division of non-profit organizations and the most frequent funding opportunities for these organizations …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2019
  • Vedoucí: Ing. Jan Mertl, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Josef Budík, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance