Bc. Jan Poledne, DiS.

Master's thesis

Zdroje financování neziskové organizace - sportovní svaz

Sources of financing a non-profit organization - sport association
Abstract:
Diplomová práce se zabývá možnostmi získávání finančních prostředků sportovního svazu, neziskové organizace. Hledání a získávání nových zdrojů financování je každodenním tématem všech neziskových organizací a jejich vedení. Práce se skládá z teoretických kapitol ohledně členění neziskových organizací a nejčastějších možností financování těchto organizací a dále poznatků z nestátní neziskové organizace …more
Abstract:
Diploma thesis deals with processing opportunities for obtaining funds from the sports association, non-profit organizations. Searching and obtaining of new sources funds is daily topic for all non-profit organizations and their executive boards. Thesis is divided into theoretical chapter about division of non-profit organizations and the most frequent funding opportunities for these organizations …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 5. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 6. 2019
  • Supervisor: Ing. Jan Mertl, Ph.D.
  • Reader: Ing. Josef Budík, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Master programme / field:
Economics and Management / Business Management and Corporate Finance