Theses 

Právní a etické aspekty asistované reprodukce – Bc. Michaela Svajčíková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Michaela Svajčíková

Bakalářská práce

Právní a etické aspekty asistované reprodukce

Legal and Ethical aspects of assisted reproduction

Anotace: Asistovaná reprodukce a její metody patří mezi intenzivně diskutovaná témata jak odbornou tak i laickou veřejností. A není pochyb o tom, že tyto diskuze budou stále častější, čím více nových objevů v této oblasti bude učiněno a čím více hranic bude pokořeno. Ačkoliv se může zdát, že asistovaná reprodukce se týká pouze určité skupiny osob, opak je pravdou. Podle průzkumů až pětina párů v České republice nemůže dosáhnout otěhotnění přirozenou cestou a nadějí, jak dosáhnout těhotenství a přivedení na svět vlastního potomka, je pro tyto páry využití služeb center asistované reprodukce, která se zabývají léčbou neplodnosti. Ovšem tento velmi rychle se rozvíjející medicínský obor s sebou nese mnohá úskalí, která na první pohled nemusí být zjevná a se kterými se musí vypořádat nejen neplodný pár, usilující o vlastního potomka, ale také blízcí tohoto páru či lékařský personál, a dokonce i široká veřejnost. Záměrem této práce je zejména objasnit, zda je právní úprava týkající se asistované reprodukce v České republice dostatečná a zda drží krok s velmi rychlým vývojem v oblasti umělého oplodnění a dalších oblastí, které s asistovanou reprodukcí úzce souvisí, jako je dárcovství pohlavních buněk či problematika náhradního mateřství. K tomuto účelu poslouží také srovnání s právní úpravou ve Velké Británii, které je v této práci zpracováno. Ovšem nejen právní úprava a její zpracování je živnou půdou pro spory a diskuze. Velmi rychlý vývoj metod a postupů asistované reprodukce s sebou přináší také různá dilemata etická. Spory se vedou zejména o to, jaký status bychom měl být přiřknut lidskému embryu. Tento spor se pak prolíná takřka všemi etickými aspekty, které budou v této práci zmíněny, ať už se jedná o redukci embryí v případě vzniku mnohočetného těhotenství, nakládání s embryi, která nebyla použita k přenosu do dělohy a jsou takzvaně nadbytečná, či týkající se problematiky výzkumu na lidských embryích.

Abstract: The asissted reproduction and methods whitch are used to achieve pregnancy, are intesively discussed not only by specialists but also lay public. And there´s no doubt, that this discussion will be more and more frequent, because there will be made a lot of new discovery and many of medical borders will be breaked. It would seems that asissted reproduction is problem of specified group of people, the opposite is true. Researches says that fifth of czech couples can´t get pregnant aproximately. They want their own children and they hope and that´s the reason why they visit medical centre whitch treats infertility and carry out the artificial fertilization. Asissted reproduction is medical branch and progress in this branch is very fast. This progress brings not only good things (for example new ways of treatment) but also various difficulties. An infertilite couple must be strong and handle a lot of barriers. But not only them. Many people as medical personnel, relatives or wide public looks for a solution to many problems, whitch are related to asissted reproduction. The intention of this bachelor´s work is find an answers about frequent legal and ethical questions whitch relates with artificial fertilization, surrogacy, gamet donation and many others. There will be explain the legislation in Czech republic and situations whitch are possible when some people wants pass some kind or method of asissted reproduction and also czech legislation will be compared with legislation in the United Kigdom. The next part of this bachelor´s work is constituted by different ethical problems and guestions. A very important will be chapter about role of human embryo. Almoust every ethical aspects is connected with problem with human embryo. Another ethical disputes are surrogacy, gamets donation, research and problems with maternity in case of using artificial fertilisation.

Klíčová slova: Asistovaná reprodukce, Lidské embryo, Náhradní mateřství, Dárcovství pohlavních buněk, In vitro fertilizace a embryotransfer, Redukce lidských embryí, Assisted reproduction, Human embryo, Surrogacy, Gamete donation, Fertilization In Vitro with Embryotransfer, Reduction of human embryos

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 8. 2015
  • Vedoucí: JUDr. Mgr. Petr Blažek, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Stanislav Nečas, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 5. 2019 08:46, 20. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz