Bc. Michaela Svajčíková

Bachelor's thesis

Právní a etické aspekty asistované reprodukce

Legal and Ethical aspects of assisted reproduction
Abstract:
Asistovaná reprodukce a její metody patří mezi intenzivně diskutovaná témata jak odbornou tak i laickou veřejností. A není pochyb o tom, že tyto diskuze budou stále častější, čím více nových objevů v této oblasti bude učiněno a čím více hranic bude pokořeno. Ačkoliv se může zdát, že asistovaná reprodukce se týká pouze určité skupiny osob, opak je pravdou. Podle průzkumů až pětina párů v České republice …more
Abstract:
The asissted reproduction and methods whitch are used to achieve pregnancy, are intesively discussed not only by specialists but also lay public. And there´s no doubt, that this discussion will be more and more frequent, because there will be made a lot of new discovery and many of medical borders will be breaked. It would seems that asissted reproduction is problem of specified group of people, the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 8. 2015
  • Supervisor: JUDr. Mgr. Petr Blažek, Ph.D.
  • Reader: doc. PhDr. Stanislav Nečas, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní