Bc. Milan Čarvaš

Diplomová práce

Dopad šíření invazních druhů rostlin na poříční ekosystém Moravy

Impact of plant ivasions on the floodplain ecosystem of the Morava River
Anotace:
Práce mapuje příbřežní zónu řeky Moravy o délce 7 km v CHKO Litovelské Pomoraví a podává přehled o rozmístění vybraných invazních neofytů. Dále zkoumá stanovištní podmínky těchto rostlin a snaží se objasnit jejich prostorovou distribuci.
Abstract:
This publication gives spatial informations about selected invasion neophytes in riparian zone CHKO Litovelské Pomoraví of Morava River in length of 7 km. Then recognizes habitat conditions this plants and try to explain spatial distibution relate to habitat conditions.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. RNDr. Zdeněk Máčka, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Martin Culek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta